23 години постоење - ГЕИНГ Кребс унд Кифер

23 години лидер во комплетен инженеринг и консалтинг од областа на градежништвото, 23 години посветени на обезбедување високо квалитетни инженеринг решенија. Продолжуваме понатаму !

23 years geing