ГЕИНГ @ Ден на дрвото 2016

Како компанија која се грижи за зачувување на природната средина, веќе традиционалнo беше спроведена еко-акција за пошумување. И оваа година ГЕИНГ го одбележа “Денот на Дрвото”. Вработените заедно со менаџерскиот тим засадија дрвца во дворот на објектот на компанијата.