ТС ГЕИНГ КуK го додели првиот сертификат

Согласно законот за градежни производи, директорот на Телото за Сертификација ТС ГЕИНГ КуK како независна организациона целина во состав на ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др. ДОО., го додели првиот сертификат за сообразност на фабричка контрола на производство за Каменолом Јаворица - ГД ГРАНИТ АД Скопје.

issuedcertificate