Експерти

Во Градежништво

Добредојдовте во ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл, компанија посветена на пружање на комплетни инженеринг решенија повеќе од 22 години.
Ние изработуваме комплетни инженеринг решенија базирани на услуги од повеќе области на Градежништвото. Заедно со богатото искуство и знаење што го поседуваат нашите инженери, ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл нуди комплетни консултантски услуги.

Менаџмент на Квалитет

 

             

Во ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл веруваме дека пристапот кон квалитетот кој го има нашиот менаџмент тим и нашите вработени, користи и на нашата компанија и на нашите клиенти. Ние се грижиме за квалитетот на услугите.


EXCELLENCE IN ENGINEERING

Инженери со разновидна наобразба, експертиза и искуство, но со исто високо ниво на професионализам.
Успешен деловен систем со интегриран сет на стандарди кои гарантираат посакуван исход на процесите.
Инженерскиот пристап и системот во целина, овозможуваат високо ниво на мерливо задоволство кај клиентите.
22 ГОДИНИ
ИСКУСТВО
151 ОВЛАСТЕН
ИНЖЕНЕР
313ПРОФЕСИОНАЛНИ
ЛИЦЕНЦИ

Новости / Објави во медиуми

  • 22 Мај 2017

    Доделен Сертификат за сообразност на ФКП на ГД ГРАНИТ АД Скопје

  • 09 Мај 2017

    ГЕИНГ - дел од проектот ЕкоМед

  • 08 Мај 2017

    ГЕИНГ @ Wizz Air Скопски Маратон 2017