Експерти

Во Градежништво

Добредојдовте во ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл, компанија посветена на пружање на комплетни инженеринг решенија повеќе од 24 години.
Ние изработуваме комплетни инженеринг решенија базирани на услуги од повеќе области на Градежништвото. Заедно со богатото искуство и знаење што го поседуваат нашите инженери, ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл нуди комплетни консултантски услуги.

Менаџмент на Квалитет

 

             

Во ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл веруваме дека пристапот кон квалитетот кој го има нашиот менаџмент тим и нашите вработени, користи и на нашата компанија и на нашите клиенти. Ние се грижиме за квалитетот на услугите.


EXCELLENCE IN ENGINEERING

Инженери со разновидна наобразба, експертиза и искуство, но со исто високо ниво на професионализам.
Успешен деловен систем со интегриран сет на стандарди кои гарантираат посакуван исход на процесите.
Инженерскиот пристап и системот во целина, овозможуваат високо ниво на мерливо задоволство кај клиентите.
24 ГОДИНИ
ИСКУСТВО
138 ОВЛАСТЕН
ИНЖЕНЕР
202ПРОФЕСИОНАЛНИ
ЛИЦЕНЦИ

Новости / Објави во медиуми

  • 10 Јули 2018

    Bacchus добива поттик на Балканот

  • 30 Октомври 2017

    ГЕИНГ @ Десетто советување на МАКО СИГРЕ

  • 04 Октомври 2017

    ГЕИНГ @ 4ти Конгрес за брани